Forundersøkelser vedrørende søppelplassalternativ på Høyeholen, Gjesdal kommune.

Det gis en vurdering av Høyeholen som naturgrunnlag for henleggelse av kommunalt avfall i kontrollert fylling, og det skisseres plasslokalisering og tiltaksomfang.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-82017
Page number:
15
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Rogaland