Forundersøkelser, kloakktunnel, Oppegård.

Det blir gitt en vurdering av noen soner som en planlagt kloakktunnel skal krysse.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00246
Page number:
2
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Akershus