Fortsatte undersøkelser av Lid kvarts-feltspatforekomst, Evje og Hornnes, Aust-Agder.

Undersøkelsen er en oppfølging av arbeider utført somrene 1962 og 1963. I rapporten er beskrevet hva som er gjort av drift i dagbruddet, gruva og tintheia. Etter arbeidet i 1964 blir det foreslått følgende videre under- søkelser: Det foreslås at Norsk Feltspatkompani får utført diamantboringer på fore- komsten. Ved å foreta en orienterende boring her på ca. 100 m, fordelt på 5 hull, skulle en få et begrep om pegmatittens opptreden under tintoverflaten. Det bør her bemerkes at om man øker antallet bormeter til det dobbelte og lengden av hullene noe, vil meterprisen falle. Forøvrig må selvfølgelig lengden av de enkelte hull avpasses etter de lokale forhold. Ved 5 borhull bør antakelig to hull plasseres øst for dagbruddet, mens tre hull bør plasseres øst i tintheia. Ved 10 hull (200 m) bør 6 av hullene plasseres i den østlige del av tintheia, 2 i vestparten av tintheia mot dagbruddet og 2 hull bør påsettes øst for dagbruddet.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
597
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder