Forslag til akseptkriterier av PCB-forurenset grunn basert på helsevurderinger og forskrift om farlig avfall.

Det er utarbeidet et forslag til akseptkriterier for PCB-forurenset grunn ved ulike arealbruk (mest følsom, følsom og ikke følsom). Grunnlaget for kriteriene er basert på helserisikovurderinger og forskrift om farlig avfall.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2003.048
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport