Forsøksmålinger med NGU-TFEM i Jomafeltet.

I forbindelse med utprøving av NGUs TFEM-instrument er det utført forsøksmålinger i Jomafeltet. Hensikten med målingene var primært å sammenligne metoden med tidligere turammålinger utført av NGU og NTH/SINTEF. Dernest var det av interesse å se om instrumentet kunne gi tilleggsinformasjon om nylig påviste elektriske ledere. Målinger med induktiv energisering gir klare anomalier på grunne ledere, men ledere på større dyp blir mer diffuse. Avbrudte målinger med konduktiv energisering synes å gi klare anomalier på dypledere. Begge energiseringsmetodene viser såpass interessante data at målingene bør videreføres.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
87.049
Page number:
36
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport