Foreløpig uttalelse, - anmodning om tilleggsopplysninger vedrørende kloakklekkasje ved Østhasselstranda.

Det er vurdert skadevirkninger på grunnvannsbrønner som følge av brudd på offentlig hovedavløpsledning i området. Foreslått nærmere undersøkelser.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-76233
Page number:
5
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder