Forekomster registreringer av industrimineraler og bygningsstein i Finnmark. Status våren 1985.

Som et ledd i Finnmarksprogrammet er utarbeidet ei liste over alle kjente forekomster/registreringer av industrimineraler og bygningsstein i Finnmark fylke. Basert på eksisterende rapport- og kartmateriale ved NGU, samt noe materiale fra industrien, er det for hver forekomst gitt et sammendrag som angir kvalitet og potensiale (i den grad dette er kjent). Tilslutt er de enkelte forekomsttypers potensiale innen fylket kommentert. EDB-plottekart for forekomstene er vedlagt. Lista er innlagt på EDB og er planlagt fortløpende ajourført etterhvert som nye informasjoner innkommer. Når et EDB-basert forekomstregister for hele Norge er etablert, vil opplysningene i stedet bli innlemmet i dette.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.046
Page number:
28
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark