Flymålinger Lofoten-Vesterålen.

Profillengde 3250 km. Målt areal 6500 km2. Profilavstand 2 km. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Målingene utført 1965. Prosjektleder H. Håbrekke.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
645
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland