Flymåling Røros-Oppdal

Målt areal: 2367,5 km2. Profilavstand: 0,5 km. Samlet profillengde: 4735 km. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for Norge. Det ble også utført elektromagnetiske og radiometriske målinger. Målingene utført 1963. Prosjektleder H. Håbrekke.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
527
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport