Feltundersøgelser af kontaktrelationer mellom den sydlige del af Tys- fjordvinduet og de overliggende metasedimenter med henblik på Mo-U mineral.

I Sørfold området er grænsezonen mellom Prækambrisk grundfjeld (gnejs/granit) og de overliggende metasedimenter undersøgt med hensyn til kontaktrelationer og Mo-U-W mineraliseringer. Under feltarbejdet blev indsamlet systematiske prøver i profiler på tværs af kontaktzonen og udført radiometriske målinger. Feltarbejdet blev udført i området øst for Leirfjorden fra Kvarv i syd over Sørfjordmo til Horndalsvatnet i nord. Under feltarbejdet blev ikke fundet nogle store mineraliseringsområder, men kun nogle få molybdænglansmineraliseringer langs kontakten og nogle anomale gamma målinger i et meget smalt område indenfor selve kontaktzonen. Mest interessante er målingerne langs kontaktzonen ved Sommerset med værdier op til 30-50 gange baggrunden. Ingen af de fundne mineraliseringer anses for at være af økonomisk værdi.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1850/30C
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland