Feltforhold af gabbroiske intrusjoner og gangbergarter i Grøndalsfjellområdet, Grongfeltet

Denne rapport er baseret på feltarbejde udført i sommeren 1995 indenfor "Samtolkning af geodata i Grongfeltet" under NGU og Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Rapporten beskæftiger sig med feltforhold, petrografi af gabbroiske intrusioner og gangbjergarter i Grøndalsfjellområdet i Grong- feltet. Undersøgelserne har bestået af en kombination af kortlægning/ prøvetagning og mikroskopering af tyndslib fremstillet på basis af prøve- tagning i 1994. Hovedmålet for disse undersøgelser er, at belyse den magmatiske udvikling af Grongeltets intrusive bjergarter for derigennem at opnå en bedre forståelse af de magmatiske og hydrotermale processer, der har været aktive under dannelsen af Grongfeltets vulkanogene massive sulfider. På baggrund af feltarbejde i Grongfeltet i 1994 er Grøndalsfjellområdet udvalgt som hoved- område for studierne, idet visse af områdets bjergarter viser teksturelle og geokemiske paralleller til dele af den vulkanske stratigrafi i Grongfeltet. Samtidig er området velblottet og tilgængeligt og, sammenlignet med øvrige dele af Grongfeltet, det område der rummer de bedste betingelser for studier af de primære magmatiske processer og kontaktrelationerne mellem forskellige intrusiver. Rapporten fokuserer på relationerne mellem et kompleks bestående aflagdelte og ikke lagdelte gabbroer og et kompleks bestående af hornblenderige gabbroiske bjergarter. Samtidig lægges der vækt på beskrivelsen af mafiske og ultramafiske gange og disses relationer til hhv. lagdelt gabbro og hornblende- rig gabbro.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.001
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport