Feltbefaring av seks lokaliteter for nytt mellomlager i området Lillestrøm-Askim-Halden

På oppdrag fra Fase 2 utvalget har NGU tidligere utarbeidet en rapport med geologiske beskrivelser av 10 mulige lokaliteter for nytt mellomlager for brukt brensel og langlivet middelaktivt avfall i Norge (NGU Rapport 2010.035). Rapporten gir en oppsummering av eksisterende data og informasjon fra NGUs nasjonale databaser og fra andre relevante databaser. Denne rapporten gir en nærmere kvalitetssikring av de rapporterte geologiske data for 6 av disse mulige lokaliteter basert på befaring i felt. Feltarbeid ble utført av NGU i uke 38, 2010, med hovedfokus på berggrunns- og løsmassegeologi, samt topografi med hensyn til naturlig drenering av overflate- og grunnvann.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2010.059
Page number:
28 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Geologisk vurdering av lokaliteter for mellomlager.
Prosjektnr:
336300