Felt og laboratorieundersøkelser av vegtilslagsmateriale.

Feltarbeidet i 1971 var lagt opp etter en reiserute hvor det tidligere ikke var foretatt undersøkelser etter brukbart fast fjell og grusavsetninger til vegformål. - Det ble utført befaring og prøvetaking og det ble kjørt sprøhet og flisighet, kornfordeling og humusanalyser. - Analyseresultatene er anført på kornfordelingsskjemaene. Beliggenhet for hver prøvested er innplottet på oversiktskartet over Troms.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1035/2A
Page number:
73
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms