Eventuell skade på brønner langs parsellen Bjørgevollen- Sylte i Ringebu

Vurdering av mulige skader på grunnvannsbrønn p.g.a. anleggelse av ny parsell av E-6.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00114
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland