Evaluering av framtidig behov og tilgang på industrimineraler og metaller i Budkerud, Telemark og Vestfold

Rapporten gir en evaluering av ressurspotensialet for industrimineraler og metaller i Buskerud, Telemark og Vestfold. Til sammen er 45 industrimineraler og 46 metaller og halvmetaller evaluert, sammen med utvalgte provinser som kjennetegnes ved stor tetthet av visse typer forekomster. De enkelte industrimineralene, metallene og de kjente provinsene er diskutert i detlak i vedleggene. Det er satt opp ulike scenarier for hvilke ressurser som kan bli viktige i løpet av de neste 20-30, 50 og 100 år uten konkrete konklusjoner. For de nærmeste årene anbefaler vi at arbeidet fikuseres på: - Generell kartlegging og geofysiske undersøkelser - Kalkstein som råstoff for eksisterende og fremtidig sementindustri - Cu-Co-mineraliseringer i Modum-området - Sulfidmineraliseringer i Kongsberg - Nb og REE i Fensfeltet - Ta-Sc-REE i Nissedal-Tørdal-området

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2009.009
Page number:
122 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Industrimineral- og metallmuligheter i BTV-regionen
Prosjektnr:
317300