EV 6 HP 02 Storsandnes - Kåfjord. Grustak i Kåfjord.

Det er foretatt orienterende prøvetaking av grusforekomst i Kåfjord i Alta. Tilsammen er det boret 6 hull med odex og en prøve er tatt for bestemmelse av materialets mekaniske egenskaper. Resultatene viser at materialet holder så vidt klasse 2, og flisigheten for fraksjonen 11, 2 - 16,0 mm er godt under kravet på 1,45. Dette tilsier at steinmaterialet er brukbart til bituminøse dekker. De to siktede prøvene har kornkurver som ikke tilfredsstiller kravene helt for bærelag av velgraderte materialer. Imidlertid har Finnmark fylke relativt gode erfaringer med tilsvarende materialer brukt til bærelag tidligere, hovedsakelig på grunn av små trafikkmengder, ogvi vil anbefale materialet også brukt tiul bærelag.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark