Etterprøving av A.L.Meiers analysemetode for gull i geologisk materiale ved hjelp av flammeløs atomabsorpsjon.

A.L.Meiers analysemetode for gull går ut på en oppslutning av prøven i HBr+Br2 og ekstraksjon med MIBK. Målingen blir gjort ved flammeløs atomabsorpsjon. Metoden er etterprøvd på sertifisert referansemateriale fra Canada og på diverse norsk geologisk materiale, særlig bekkesedimentprøver.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1897 B
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport