Erfaringer med simulerte SPOT-data.

Rapporten omtaler en studiereise til "Centre de Teledetection et d'Analyse des Milieux Naturels", CTAMN, i Frankrike og det arbeidet som ble utført der i løpet av fire uker høsten 1983, samt oppfølgende arbeider ved NGU vinteren 1984. Reisen var organisert og finansiert av NTNF og var et resultat av et fransk-norsk samarbeid innen satelittfjernmåling. Utgangspunktet for oppholdet var å arbeide med simulerte SPOT-data fra fly fra et testområde i Alta og så på hvilken anvendelsesområder disse kunne ha innen geologi. Rapporten omtaler den digitale bildebehandlingen samt radiometriske og geometriske egenskper ved SPOT-dataene. Dataene er forsøkt vurdert mot geologisk bruk, men ingen konklusjon er trukket p.g.a. simuleringsdataenes spesielle geometriske og radiometriske egenskaper. Imidlertid ser det ut som om bart fjell lar seg skille ut. Forskjellige bergarter som basaltisk tuff og kvartsitt skiller seg også fra hverandre.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.018
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark