En vurdering av mulighetene for grunnvann som vannforsyning til Kvalsund kommune, Finnmark.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) kartlegger grunnvannsressursene i Finnmark, ogsom en del av dette arbeidet er mulighetene for grunnvann som vannforsyning i Kvalsund kommune vurdert. Generelt kan bergartene i kommunen karakteriseres som dårlige vanngivere. Et borhull vil skjelden gi mer enn 10 l/min. Likevel kan grunnvann fra fjell benyttes som vannforsyning flere steder i kommunen. En prøveboring i en sprekkesone ved Stallogargo har en antatt vannmengde lik 30 l/min. Løsmassene ved Kvalsund og Kokelv er undersøkt, men de undersøkelser som hittil er gjort viser at massene ikke er egnet for større uttak av grunnvann. Avsetningene langs Repparfjordelva er ikke detaljert undersøkt, men det er mye som tyder på at det er muligheter for grunnvann i disse avsetningene.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.052
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark