En vurdering av mulighetene for grunnvann som vannforsyning til Bø, Nøss og Forfjorden, Andøy kommune.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har vurdert mulighetene for grunnvann som vannforsyning til Bø, Nøss og Forfjorden. Undersøkelsene indikerer muligheter for grunnvann i fjell som vannforsyning til Bø, Nøss og Forfjorden. Bergartene i området er dårlige vanngivere (mindre enn 500 l/time). Boringer mot større sprekksoner kan derimot gi vannmengder mellom 500 og 2000 l/time. Det anbefales å utføre to prøveboringer. Resultatet av disse boringene vil danne grunnlaget for en mulig utnyttelse av grunnvann i fjell som vannforsyning til deler av Andøy kommune.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
88.158
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland