En undersøkelse over modellforsøk med indusert poarisasjon.

Vestlig litteratur om emnet er gjennomgått. Et modellsystem for IP er utviklet, tildels basert på eksisterende komponenter. Målinger med pulstransientmetoden foretas i en stor elektrolytt-tank, hvor malmlegemer simuleres ved ledende materiale påsprøytet et spesielt grafittbelegg. Målingene kan utføres med akseptabel nøyaktighet og reproduserbarhet, og for enkelte geometrier får man god overenstemmelse med teoretiske modeller. Systemet kan brukes for vilkårlige geometrier til å simulere strukturer i jordskorpen.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1023
Page number:
152
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport