En magnetisk- ertsmineralogisk studie av basaltene i Oslofeltet

NGU-RAPPORT
|
1009
|
Forfattere
Thomassen, Th. Chr.
|
Utgivelsesår
1970
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1970
ISSN
0800-3416
Summary
Dette er en hovedoppgave ved Bergavdelingen, linje C, ved Norges Tekniske Høgskole. Oppgavene ble utført ved NGU med geofysiker Knut Åm som veileder. I geofysisk avdelings rapportarkiv ligger kun bilagene til avhandlingen - 2 bind. Selve teksten til avhandlingen mangler.
Tilgjengelig
NGU-biblioteket