En økonomisk-geologisk undersøkelse av berggrunnen i Nord-Gudbrandsdalen, Oppland fylke.

Det er blitt prospektert etter dagnære sulfidforekomster og kleberstein. I mindre grad har det vært lett etter nikkelmalm, krommalm, molybdenmalm og edelmetall. En rekke lokaliteter er undersøkt, og det gjenstår 8 lokali- teter der det kan gjøres videre undersøkelser. Disse medfører boringer og/eller avdekking av løsmasser. Fire av disse lokalitetene er malmindika- sjoner, fire er klebersteinsområder. Et sted anbefales detaljundersøkelser rettet mot edelmetallinnholdet i en sulfidforekomst av ubetydelig størrelse for å fastslå omfanget av de konsentrerende berggrunnsprosessene. Det an- befales å vurdere behovet for en geolog knyttet til fylket.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1709/M
Page number:
47
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland