En geokjemisk undersøkelse av bekkesedimenter fra Varangerhalvøya.

328 bekkesedimenter ble samlet inn fra nordsiden av Varangerhalvøya. Bekkesedimentenes finfraksjon (-180 um) ble analysert ved hjelp av plasmaspektrometri (ICP), mens tungmineralfraksjonen (-600 +180 um, sp.v. > 2,96) ble analysert ved hjelp av røntgenflurescense (XRF). Resultatene viser at høye BA-verdier i bekkesedimenter fra Båtsfjordformasjonens bergarter kan forklares ved hjelp av de påviste årene av barytt, kalkspat og kvarts som finnes i disse bergartene. I Trollfjorddalen inneholder enkelte bekkesedimenter i tungmineralfraksjonen mellom 25 og 50 % barytt. Det ekstremt høye innholdet av barium i bekkesedimentene tilsier at det må være mer barytt i området enn det som allerede er påvist.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
86.041
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark