En beskrivelse av NGU's Kvartærgeologiske databasesystem.

Rapporten beskriver et databasesystem for lagring/gjenfinning av informasjon om kvartærgeologiske rapporter, dagbøker og kartbladbeskrivelser.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1922/27
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport