Elektromagnetiske undersøkelser Ringsjøområdet Snertingdal

Undersøkelsene var et ledd i Blyprosjektet. Området er sterkt overdekket og formålet med målingene var først og fremst å kartlegge ledende skifere, i håp om å bidra til bedre forståelse av de geologiske forhold i feltet. Det ble foretatt Turammålinger innen et område på 10-12 km2. Ved målingene ble det påvist ledende soner som klart angir den fremherskende strøkretning i feltet. Sonene er dels gruntliggende, dels dyptliggende. Målingene kan tyde på at det ligger et ledende skikt som strekker seg gjennom store deler av feltet i stort dyp. Forholdene er imidlertid temmelig uklare når det gjelder de dyptliggende soner.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
965 A I
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland