Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Lommundal og Rindal Dragset Grube

GM Rapport nr. 11 omfatter feltene nr. 35, 36, 37, 38, 39 og 41 i Lommundal og -Rindal samt feltene Dr. 1, Dr. 2 og Dr. 3 øst for Dragset Grube . Feltene i Lommundal og Rindal har en utstrekning på tilsammen ca. 4 km2 og feltene øst for Dragset Grube ca. 3 km2. Undersøkelsene foregikk ved 500 per. elektromagnetiske målinger (Turam), og det ble hovedsakelig anvendt induktiv energisering. Ved målingene i Lommundal og Rindal ble det påvist tildels sterkt ledende soner av betydelig utstrekning. Det bør undersøkes hva sonene inneholder. I feltene øst for Dragset Grube ble det ikke observert indikasjoner. Oppdragsgivers geologiske konsulent ved undersøkelsene var dr. C. W. Carstens.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
11
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport