Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Løkken-feltet

Undersøkelsene omfattet 10 felt nummerert XVI - XXV. Feltene XVI - XX ligger i strøket Gråhammaren - Fagerlivann - Damlivann - Orkla. Feltene XXI - XXV strekker seg oppover langs Orkla fra Mjøen gård til Dragset gård. Det ble utført elektromagnetisk induktive målinger (Turam) innenfor kabel- sløyfer av varierende utstrekning. Øst for Fagerlivann i felt XVII ble det påvist en ledende sone som antas å tilhøre Hovedmalmens utgående. Ca. 100 meter nord for Dragset gård i felt XXV ble det observert indikasjoner på en minst 700 meter lang sone som kanskje fortjener nøyere undersøkelse. I de øvrige undersøkte felt ble det ikke påvist ledende soner av betydning.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
8
Page number:
3+kart
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
TRØNDELAG