Eitland kvarts-feltspatforekomst, Lyngdal, Vest-Agder.

Pegmatitten er tidligere beskrevet av Tom F.W. Barth, NGU-publikasjon nr. 128b,1931. Pegmatitten har vært en meget stor linse innen "anorthositt-området" vest for Lindesnes. Den totale lengden av forekomsten er anslått til ca. 150 m, bredden på linsen maksimalt 30 m. I pegmatitten opptrer større og mindre kvarts-linser med tildels breksjiert pegmatitt mellom. Den største av disse linsene ligger lengst øst, og det er fra denne linsen det til idag har vært tatt ut mest kvarts og feltspat. Et grovt overslag basert på en rekke antakelser tilsier at det gjenstår ca. 10 000 tonn kvarts fra kvarts-linsen. Hvorvidt de kvantiteter som her er beregnet virkelig er tilstede, kan bare avgjøres ved hjelp av diamant- boring. Det burde da først påsettes to hull loddrett på pegmatittens fall. Lengden av hvert hull ca. 25 m. Hvis disse boringene er positive, påsettes ytterligere et eller to hull lengere tilbake.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
650
Page number:
2
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder