E39 Krysning av Romsdalsfjorden. Reprosessering og tolkning av tidligere utført geofysikk

Statens vegvesen, Region Midt, planlegger krysning av Romsdalsfjorden med tunnel. Prosjektet er en del av E39 og den aktuelle parsellen er kalt Vik – Julbøen. Denne består av hengebru over Julsundet fra Julbøen på fastlandet til Nautneset på Otrøya og videre med tunnel under fjorden fra Otrøya til Vik i Tomrefjorden.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2019.007
Page number:
53
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
E39 Krysning av Romsdalsfjorden
Prosjektnr:
364500