E 69, Parsell Joramo - Bottheim i Lesja. Spørsmål om skade på 2 brønner.

Arbeid med ny vei aantas å ha forårsaket skade på 2 gravde brønner i løsmasse som stort sett består av sand og silt med enkelte grovere partier. Forslag til erstatningsboring i fjell.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-78117
Page number:
4
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland