E 69, parasell Lesja - Lora i Lesja kommune. Spørsmål om forurensning i gravd brønn på gården Amundstad.

I rapporten diskuteres hvorvidt drensvann fra en veigrøft kan ha forurenset vannet i en brønn 200-300 m nedenfor veien. Konklusjonen er at slik forurensning sannsynligvis har funnet sted, men at også planeringsarbeider rundt brønnen må ta sin del av skylden for at problemene fortsatt er tilstede.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-82050
Page number:
5
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland