Dolomitt, Allmenningen.

I forbindelse med gjennomføringen av geologiprogrammet for Nord-Trøndelag og Fosen var det et ønske om å få vurdert dolomittressursen ute på øya Allmenn- ingen, Roan kommune, med tankte på en eventuell økonomisk utnyttelse. Dolomitten opptrer som ganger i migmatittiske gneiser. Det området som ble vurdert, ligger på sydøst-siden av øya hvor bergartene stryker nordøst- sydvest med fall mot nordvest på 60-70 gr. Dolomitten er overalt betydelig forurenset av årer/slirer bestående av kvarts, feltspat og glimmer. I tillegg er dolomitten gjennomsatt av uregelmessige, større eller mindre ganger av amfibolittisk materiale. Dolomittmarmoren er grovkornet, blek grålig av farge og utpreget benket. Analyser av enkeltprøver viser at det er store variasjoner i renhet med det CaMg(CO3)2 innhold som varierer fra 77.3% til 94.3%. Hvitheten varierer fra 75.6 til 92.8 FMY. Den store tilblandingen av forurensede komponenter gjør at mulighetene for en eventuell økonomisk utnyttelse av dolomitten er meget begrenset. Jord- forbedringsmiddel kan være en mulighet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.035
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport