Diamantboringer i Lid kvarts-feltspatforekomst, Evje, Aust-Agder fylke

Planen for diamantboringen var følgende: 1. Undersøke hvor langt vestover fra gruben forekomsten av drivverdig kvarts- feltspat strekker seg. 2. Ved påsetting av et borhull i området nord for gruben å undersøke om kvarts-feltspatsålen i gruben strekker seg denne veg. 3. Ved påsetting av et borhull syd for borhull IV å undersøke om den kvarts- massen som ble funnet her strekker seg videre i sydlig retning. Resultat: Det ble boret 172.70 m.Diamantboringen bekrefter at liggen på kvarts-feltspat-sålen danner en ganske jevn flate. I feltet kan man regne med ca. 50 000 tonn påvist drivverdig kvarts-feltspatmasse. Den sannsynlige kvarts-feltspatmasse kan anslås til å ligge 50-100% høyere enn det påviste kvantum. For videre drift foreslås at man går med tunnel inn fra dagbruddet like ved vanntunnelen og inn i gruben i nytt nivå. Seinere kan det bli aktuelt å vurdere å gå med tunnel inn i gruben nordfra og i dypere nivå.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
754
Page number:
32
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder