Diamantboring og geologiske undersøkelser av Njallaav'zi uranforekomst.

Staten har ialt 11 mutinger på Njallaav'zi uranforekomst. Rapporten behandler resultatene av 2 diamantborhull påsatt for å få opplysninger om mektighet og utbredelse mot dypet. Det ble funnet mineralisering i ett av hullene. Gehalten er 1787 ppmU over 1 m mektighet og flere mindre soner med lave gehalter. Mineraliseringen er uraninitt som finnes på breksjerte soner av inntil 1 m mektighet. Kalkspat, kloritt og hematitt finnes som gangmineraler. Forekomsten er etter all sannsynlighet ikke av økonomisk interesse. Forekomsten ligger på grensen mellom basiske suprakrustaler av karelsk alder og granittiske gneiser av mulig arkeisk alder. Den er dannet ved utfelling av uran i egnede breksjestrukturer ved reduksjon av U6+ med Fe²+ fra vandige karbonatrike løsninger. Dette har gitt mineralparagenesen uraninitt, hematitt, kalkspat.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1575/23B
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms