Detaljert geofysikk over Høgtuva Be-mineralisering, Rana, Nordland

I forbindelse med undersøkelse av Be-mineraliseringen ved Høgtuva har NGU ved Geofysisk avdeling utført et geofysisk metodestudium over noen av de kjente mineraliseringene. De geofysiske metodene som ble benyttet var VLF, IP, ledningsevne, magnetome- tri og susceptibilitet. Undersøkelsen har vist at ingen av de geofysiske metodene gav anomalier av en slik art at de kan anbefales til prospektering etter Be-mineraliseringer. Radiometri- og berylliometermålinger er derfor trolig de eneste geofysiske metodene som kan påvise Be-mineraliseringer i dette området.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
88.017
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland