De viktigste mineralressursområdene i Buskerud

Inntil nå har de aller fleste av Norges mineralressurser kun vært punktfestet, dvs. uten et definert areal. De har også i liten grad vært verdisatt, dvs. i hvilken grad de er viktige ressurser. Dette er problematisk i forhold til f.eks. kommuneplaner, verneplaner, veiplaner osv. Viktige økonomiske forekomster og områder med et høyt potensial for å finne drivverdige forekomster kan bli båndlagt ved annen aktivitet/utbygging/fredning osv. Det er derfor besluttet at ressursene skal verdisettes og omsluttes av arealer i henhold til standardiserte kriterier.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2016.013
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
MINS - Ore potential in the Kongsberg-Modum region
Prosjektnr:
333200
Fylke:
Buskerud