Database for alle geologiske opplysninger om forkastninger og skjær- soner som opptrer på kartblad 1:250 000 Tromsø.

Rapporten inneholder beskrivelse av forkastninger og skjærsoner som opptrer på kartblad 1:250 000 Tromsø. Beskrivelsen er basert på eget feltarbeid utført somrene 1990 og 1991 og laboratorie-undersøkelser. Videre fra trykte publikasjoner og kart og upublisert materiale vesentlig fra andre geologer.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
92.107
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms