CP-, SP- og VLF-målinger Bukkemoen, Senja.

I forbindelse med leting etter nye grafittforkometser på Senja ble NGU engasjert for å foreta CP-, SP- og VLF-målinger ved Bukkemoen i Lenvik kommune. Formålet med målingene var å kartlegge utstrekningen av de grafitt- skifrene som var påvist i området samt å detektere eventuelle nye grafitt- soner. Det ble mål med 100 m profilavstand. Totalt omfattet målingene 4.5 profilkm VLF- og SP-målinger samt 11.5 profilkm CP. De tre målemetodenes anomalier var tildels sammenfallende. Målingene påviser flere ledende soner som antas å være grafitt.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
88.185
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms