Comparison of geochemical and epidemiological data from south-eastern Norway.

Rapporten omhandler en del foreløpige resultater av korrelasjonsanalyser mellom epidemiologiske og geokjemiske data fra 60 kommuner i det sydøstlige Norge. De epedemiologiske data innbefatter aldersjusterte dødlighetsrater 1971 - 75 for 8 hovedtyper av kreft (kreft totalt, kreft i munn og svelg, kreft i fordøyelsesorganene, kreft i åndedrettsorganene, kreft i ben og hud, kreft i urin- og kjønnsorganene, kreft i lymfe og blod og andre typer kreft) og dødlighet/prevalens-rater for pernisiøs anemi, multippel sklerose og Parkinsons sykdom. Fra hver av de 60 kommunene er det fremstilt en sammenslått bekkesedimentprøve ved å blande like store deler av alle enkeltprøver innenfor hver kommune. De resulterende 60 prøver er analysert på 29 elementer som er brukt i korrela- sjonsanalysen med de epidemiologiske data. Flere positive og negative korrelasjoner opptrer i materialet. Best korrelasjon er oppnådd mellom kreft i fordøyelsesorganene og Cu i bekkesedimentene (r=0.47).

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1494 P
Page number:
34
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport