Cd, Mo, Pb og Zn i bekkesedimenter.

740 aktive bekkesedimenter ble prøvetatt med 250 meters avstand i alle bekker. De ble analyserte på Cd, Mo, Pb og Zn. Resultatkartene viser anomalier fra alle elementene som det er analysert på, og som bør følges opp.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1430/49A
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland Akershus