Bygningsstein i Nordland

En oversikt over bygningsstein i Nordland, om bruken og om de forskjellige geologiske steinprovinsene

Nordland fylke har en vakker natur, og i denne boka tar vi deg med en tur inn i selve dypet av fylket: Berggrunnen. Helt fra steinalderen og fram til i dag har nordlendingen brukt fylkets mangfoldige fjellgrunn til å lage hus, kaier, kverner, piper og mye annet. Samtidig har fylket store muligheter for å utvikle stein som næring også i framtida. Nordlandsk bygningsstein i fortid, nåtid og framtid er derfor et gjennomgangstema i boka. I tillegg er Nordlands geologiske historie også tatt med.

Bestill publikasjonen her

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

ISBN:
978-82-7385-147-5
Dokumenttype:
NGU Bok