Byggeråstoffundersøkelser av sand og grus fra Hallonenåsen, avgangsslam og pukk fra A S Sydvaranger i Sør-Varanger kommune,..... Finnmark fylke

I regi av NGUs Finnmarksprogram er det utført undersøkelser av sand/ grus fra Hallonenåsen og avgangsslam fra A/S Sydvaranger i Sør-Varanger kommune med tanke på betongtilslag. Som ledd i omfattende kartlegging av pukkforekomster er det tatt en prøve fra pukkverket ved A/S Sydvaranger. Det er utført mørtelprøvestøpinger ved NOTEBY A/S i Trondheim og kornfordeling, sprøhet-/Flisighet- og abrasjonsundersøkelser ved NGU. Sand og grus fra Hallonenåsen har gode egenskaper som betongtilslag, men for lavt fillerinnhold m.h.p. magre betongblandinger. Ved å sette til avgangsslam fra A/S Sydvaranger blir det en marginal økning i både bearbeidbarhet og fasthet. Avgangsslammet egner seg godt som fillertilsetning i grove sandtyper. Undersøkelser av pukk fra A/S Sydvaranger, en mørk grå biotitt-hornblende gneis viste et mekanisk sterkt materiale som kan brukes til alle vegformål utenom dekker med mere enn 6000 ÅDT.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
86.089
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark