Byggeråstoff i fylkesplanen.

Som et ledd i den regionale ressurskartleggingen av Nordland har NGU fått i oppdrag å registrere naturkapitalen i fylket. I denne delen behandles løsmassene og de bergarter som egner seg til tekniske formål. Løsmassene er en av våre viktigste naturresssurser. For store deler av Nordland foreligger det for få opplysninger om løsmassene til å kunne foreta en forsvarlig arealdisponering. Det tas ut anslagsvis 1,5 - 2 mill. m3 innen fylket hvert år. I tillegg importeres masser. Over 80% av kommunene har behov for å få vurdert sin byggeråstoffressurser. Kortsiktige og klart avgensede undersøkelser kan utføres av Nord - Norgeprosjektet i samarbeid mellom NGU, fylkeskommunen og kartkontoret.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1625/7H
Page number:
60
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland