Bruk av kulemølle og micro-Deval for tilslagsmateriale til vegformål. En vurdering av kravspesifikasjonen.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ved etablering og ajourhold av Grus-, pukk- og steintippdatabasen utført en rekke materialtekniske analyser, både etter gamle og nå nye felles europeiske metoder, som danner grunnlag for å kunne vurdere kravspesifikasjonen ved overgang til de nye testmetoder.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2014.040
Page number:
22
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Miljøvennlige vegdekker
Prosjektnr:
331700