Bruk av grunnvarme ved sentralsykehuset i Lørenskog - testboring, systemløsning og økonomiske beregninger.

Geologiske undersøkelser samt energi og økonomiske beregninger viser at et borehullbasert energilager kombinert med varmepumper er et svært gunstig energialternativ for det planlagte sentralsykehuset ved Lørenskog. En testbrønn ble boret ned til 245 m. Borehullslogging viser at berggrunnen består av dioritt gjennomskåret av utallige pegmatittganger og enkelte mørke ganger. Sprekker forekommer hyppig, men ingen kritiske knusningssoner er observert. Grunnvannsstrømningen i området er moderat. Middeltemperaturen for borhullet er 7,2 grader Celsius. Ved termisk respons test måles borehullets effekuttak til 3,1 W/m.K. Ut fra de geologiske forholdene og energiberegninger anbefales en løsning med 255 borehull boret ned til 160 m dyp og anlagt i et rektangulært system a 17 X 15. Økonomiske beregninger gir en nedbetalingstid for et slikt geovarmeanlegg på omkring 5 år.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2000.091
Page number:
56
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Akershus