Borehullsinspeksjon med Optisk Televiewer, SiA, Lørenskog, Akershus

Det er gjort borehullsinspeksjon med optisk televiewer i et 245 m dypt borehull ved SiA, Sentralsykehuset i Akershus, Lørenskog kommune. I tillegg er det logget temperatur og elektrisk ledningsevne i vannet samt målt total gamma- stråling langs borehullet. Hullet er boret i forbindelse med prosjektering av grunnvarmeanlegg. Ledningsevnemålingene viser et område mellom 80 og 130 m dyp hvor ledningsevnen får en ekstra trinnvis økning. Dette kan tyde på åpne sprekker med innstrømning av vann med høyere ledningsevne enn i borehullet for øvrig. Den optiske loggen viser at det i dette området er flere sprekker, og flere av dem er trolig åpne. Ellers har målingene med optisk televiewer kartlagt strøkretning og fallvinkel til alle observerte sprekker og strukturer i borehullet.Disse data er presentert i stereografiske projeksjon. Her er det også definert grupper av sprekker som representerer hovedsprekkeretninger. Sprekkefrekvensen (antall sprekker pr. meter) er beregnet for hver definert sprekkegruppe langs hele hullet. I tillegg er hullet inndelt i soner hvor sprekkefrekvensen er beregnet i hver sone. Til denne rapporten kan skaffes en CD med et replay program for avspilling av OPTV logg for hele borehullet. Data ligger på denne CD.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2001.021
Page number:
49
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Akershus