Borebrønner for Ski kommune, Bollerudåsen.

Det var ønsket å bore noen brønner nær det planlagte vanntårnet, for Ski Vannverk. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00234
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Akershus