Borebrønn med salt vann, Harestua.

Borebrønn over marin grense gir salt vann. Saltet kan skyldes nærliggende blyverk. Det anbefales å tette igjen nedre del av hullet med bentonitt. Går ikke dette, må det bores nytt hull. Boreplass er tatt ut.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.064
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland