Bodø. Berggrunnsgeologisk kart 2029 IV - M 1:50 000. Beskrivelse